Endret: 16 des 2016     Opprettet: 30 sep 2010

Sentralvarme og radiatorer

Oppvarming av leilighetene skjer med sentralvarme og radiatorer. Dette er en miljøvennlig og behgelig oppvarmingsform. Man må venne seg litt til bruken av termostatkranene, men med litt fininnstilling om høsten så går det meste av seg selv resten av fyringssesongen.

Det varme vannet til radiatorene kommer fra fjernvarme som er levert av Hafslund. Dette blir sendt fra en sentral i "Teknisk rom" gjennom ca. 11.000 m uisolert plastledning som går i betonggulvene frem til hver leilighet og hver radiator. Disse rørene vil avgi varme til gulvene selv om alle radiatorene er stengt. Hvis man ikke ønsker denne gulvvarmen, må man stenge hovedkranene i takboksen på badet. Da får man selvfølgelig heller ikke varme i radiatorene. Mange opplever at leiligheten er varm nok selv uten bruk av radiator. Selv om radiatorene er avstengt, vil vannet som passerer i gulvene, bli registrert av energimåleren som en del av den enkeltes energiforbruk så lenge hovedkranene er åpne.

Temperaturen på vannet som sendes til radiatorene reguleres automatisk etter utetemperaturen - lavere utetemperatur gir varmere vann. For å spare energi blir temperaturen på radiatorene automatisk senket om natten. Sentralvarmen stenges om våren og åpnes igjen på høsten.

Når du ønsker å starte radiatoroppvarmingen om høsten må du åpne kranene på hver side av energimåleren som er montert i takboksen på badet. Deretter skal du åpne alle radiatorene på full åpning. I løpet av en halvtimes tid vil radiatorene ha blitt gjennomspylt og evnt. luftlommer fjernet. Kjenn allikevel på radiatorene at de er jevnt varme - både oppe og nede og i begge ender. Deretter stenger du av de radiatorene du ikke ønsker å bruke. For de som skal brukes, lukker du termostatkranen halvveis - på ca. 3. I løpet av de nærmeste dagene justerer du forsiktig opp eller ned (bare noen mm i hver retning) på varmen til du får ønsket romtemperatur. Hvis du har flere radiatorer i samme rom, gir det behageligst innetemperatur og mest økonomisk bruk hvis alle er like varme. Hvis du vil ha rommet litt kjøligere stenger du litt på den radiatoren som er varmest, og vil du ha det varmere åpner du litt på den som er kaldest. Hvis du gjør det på denne måten, kan du overlate resten av temperaturreguleringen til det automatiske styringssytemet. Husk også at alle lampene du setter på om kvelden vil heve temperaturen i rommene og at du derfor kanskje kan klare deg med litt mindre varme fra radiatorene på dagtid og få litt ekstra "lampeoppvarming" om kveldene.

Borettslaget har individuell måling for forbruk av varmtvann og fjernvarme. Det betyr at hver boenhet betaler for eget forbruk, pluss forbruk som går til oppvarming av fellesarealer. Hvis du innregulerer radiatorene dine på den måten som er beskrevet her, vil du få den mest økonomiske bruken av energien. Hvis du ikke bryr deg om dette, men heller setter opp vinduene når du synes det blir for varmt eller åpner radiatorene på fullt når du vil ha det litt varmere, kan du være sikker på at du vil få en ekstraregning for dette.

Lufting av radiatorer: Det er innstallert en automatisk "avlufter" i sentralvarmeanlegget som skal fjerne luft som sirkulerer i systemet. I forbindelse med montering av energimålere kan det likevel være mulig at man kan høre litt luftromling i enkelte radiatorer. Dette vil forsvinne av seg selv.

Energimåleren i takboksen på badet: Ved å trykke en eller flere ganger på den gule knappen, kan du fortløpenede følge med på ditt eget energiforbruk.