Endret: 16 des 2016     Opprettet: 10 jun 2010

Forsikring

Borettslagets bygninger er forsikret hos hos OBOS Skadeforsikring, polisenr. 100 000 891. Den enkelte andelseier må selv tegne hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For å begrense skadeomfanget ved en eventuell vannlekkasje plikter andelseier å sette seg inn hvor leilighetens stoppekraner for vann og sentralvarme er montert.

Borettslagets forsikring dekker skader på bygninger, fellesareal og veggfast utstyr i leilighetene. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinstallasjoner og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

Egenandelen ved skader som dekkes av bygningsforsikringen er kr. 6.000.-

Hvis borettslagets forsikring dekker evnt. skader, må andelseier dekke egenandelen hvis skaden skyldes:

  • At det er montert utstyr som ikke er av godkjent type
  • At monterings-/innstallasjonsarbeidet er utført av uautorisert personell
  • At vedlikeholdsplikten ikke er ivaretatt på tilfredsstillende måte. Dette er særlig viktig for våtromsinnstallasjoner, bl.a. rengjøring av sluk og kontroll av stoppekraner
  • Uaktsomhet.
  • Ved påførte vannskader/følgeskader som ikke dekkes av forsikringen og som skyldes andelseiers manglende vedlikehold, må andelseier svare for både totalkostnaden til utbedring av lekkasjeårsaker i egen bolig og følgeskader i øvrige arealer.

Hvis skader oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig

Når skader eller vannlekkasjer oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Steng evnt. stoppekraner og ta kontakt med rørleggervakt eller Oslo Brann- og Redningsetat. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden og ta snarest mulig kontakt med Forsikringskontoret i OBOS - telefon 22 86 55 00 - faks 22 86 57 04

eller e-post: forsikring@obos.no.

Hvis flere leiligheter er berørt, opplys om dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet og bistår med taksering, iverksetting av skadesanering etc.

Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere.