Endret: 16 des 2016     Opprettet: 10 jun 2010

Nøkler, portåpner og navneskilt

Nøkler

Bestilles skriftlig hos styreleder. Bestillingen kan legges i styrets postkasse i nummer 15B eller i postkassen ved garasjeporten. Oppgi navn, leilighetsnummer, det nummeret som er preget på nøkkelen og antall. Bestillingen må signeres av andelseier. Nøklene vil bli sendt i postoppkrav direkte til bestiller.

Trenger du hjelp til låsarbeider, opplåsing ved tap av nøkler etc. kan du kontakte

R. Nygaard, tlf. 22 20 12 31 eller 916 15 100. Disse kjenner våre låser og nøkkelsystem.

Navneskilt

Det skal kun benyttes navneskilt av godkjent type på postkasser og ringeklokke. Påklistrede navnelapper på postkasser og ringeklokker vil bli fjernet umiddelbart. Godkjente navneskilt bestilles direkte av den enkelte andelshaver hos R.Nygaard, Bernt Ankers gt. 4, 0183 Oslo, epost post@nygaard-las.no. Bestilling skal skje skriftlig på epost eller ved oppmøte i butikken. Oppgi at du kommer fra Vålen Borettslag, så vil du få riktig skilt til postkasse og ringeklokke.

Postkasseskiltet skiftes av den enkelte selv, men ringeklokkeskiltet må skiftets av vaktmester. Legg det nye ringeklokkeskiltet i postkassen ved garasjeporten. Husk å oppgi riktig oppgang for hvor skiltet skal skiftes og navnet som står på det skiltet som skal skiftes ut. Vaktmesteren vil gjøre dette ved første mulige anledning.

Elektronisk åpner for garasjeporten

Bestilles skriftlig hos styret. Bestillingen kan legges i styrets postkasse i nummer 15B eller i postkassen i garasjen like innenfor garasjeporten. Oppgi navn, leilighetsnummer og garasjeplassnummer. Bestillingen må signeres av andelseier. Prisen er ca. 900 kroner per åpner.