Endret: 16 des 2016     Opprettet: 12 jun 2010

Når du flytter ut

Har du husket å overlate alt du skal til den nye eieren?

Det skal følge med 3 nøkler til leiligheten. Har du laget opp flere skal disse også overleveres. Si fra dersom det er nøkler på avveie. Det skal også følge med en nøkkel (OLU) til el-målerskapet i trappeoppgangen. OLU-nøkkel er en standard nøkkel som du får kjøpt hos låsesmeder eller jernvareforretninger som selger nøkler.

Husk at OBOS-permen som du fikk ved innflytting, skal overlates til ny eier. Det skal også informasjonheftet fra borettslaget og vedlikeholdshåndboka . Denne dokumentasjonen vil være av stor betydning for den nye eieren.

Strømmåleren skal leses av sammen med ny eier. Avlesningen skal registrerers på avlesningsskjemaet og sendes til LOS. Du finner skjemaet på denne siden.

I tillegg skal du lese av energimåleren og varmtvannsmåleren. Disse er i de fleste leilighetene plassert i takboksen på baderommet . Avlesingsskjemaet for energi finner du her. Dette skal sendes til INERGI. Du vil automatisk få sluttoppgjør begge leverandørene.

D ekoderen fra Get er din personlige eiendel og skal ikke følge med leiligheten. Oppsigelse av TV-avtalen og innelevering av dekoderen gjør du direkte til Get.

H ar du husket på kjellerboden? Denne skal ryddes og rengjøres før utflytting. Du må også huske å ta med sykler og barnevogner.

Alt du ikke vil ta med på flyttelasset må du kvitte deg med på annen måte. Det er ikke anledning til sette slike ting i søppelrommet og regne med at det blir fjernet. Det kan koste deg dyrt om borettslaget skal kjøre bort slike ting for deg. Styret/vaktmester vet som regel hvem det er som plasserer tingene sine der.

Husk å sende flyttemelding til Folkeregisteret.