Endret: 16 des 2016     Opprettet: 28 okt 2010

Framleie - "Overlating av bruk"

Etter å ha eid leiligheten de siste 2 årene og bodd der i minst 1 av disse, har man rett til å overlate bruken av leiligheten til andre i inntil 3 år etter søknad og godkjenning av styret. Se mer om dette i borettslagets Vedtekter.

Ved framleie overlater man hele boligen til en leietaker, men har fortsatt det fulle ansvar som påligger andelseier i borettslaget. Søknad om framleie skal rettes til borettslagets styre. Det skal søkes på eget skjema som man får tilsendt fra borettslagets forvaltningskonsulent. Nødvendige opplysninger om leietager må oppgis. Likeledes utleiers nye adresse. Ved endringer av leietager i løpet av den godkjente utleieperiode må dette meldes til borettslagets forvaltningskonsulent.

Utleier må sørge for at leietager er kjent med borettslagets Husordensregler og Vedtekter, og sørge for at det anskaffes og monteres godkjente navneskilt på postkasse og ringeklokke.