Endret: 16 des 2016     Opprettet: 27 nov 2010

Energimåler

Alle leiligheter har egen måler for forbruk av varmtvann

Det er montert 2 målere i takboksen på badet. Den ene er en enkel vannmåler som registrerer hvor mange liter varmtvann du bruker. Hvis du leser av dette tallet på en gitt dato og gjentar det etter f.eks. 1 uke, så ser du at det har økt med et visst antall liter. Ved å dele dette forbruket på antall dager du har målt, kommer du til et døgnforbruk som kan være interessant og følge med på. Prisen på 1 liter varmtvann har vi ikke kommet fram til enda.

Energimåleren er litt mer komplisert. Den måler vannmengden som forbrukes til oppvarming i radiatorene. Den registrerer også temperaturen på vannet som kommer inn og temperturen på det vannet som går ut igjen etter å ha vært i radiatorene. Det kommer altså fram hvor mye energi den har levert til din leilighet målt i kWh(kilowatttimer). Den har et digitalt telleverk som du kan aktivisere ved å trykke en gang på den gule knappen. På samme måte som med vannmåleren kan du lese av dette tallet på et gitt tidspunkt og gjenta dette etter noen dager. Differansen som framkommer viser hvor mange kWh du har brukt i dette tidsrommet. Når du har funnet døgnforbruket ditt kan du multiplisere dette med prisen på fjernvarme. En oversikt over de aktuelle prisene finner du her.

Fjernvarmeprisen varierer og tar utgangspunkt i prisene på fyringsolje og elektrisitet. Det er det stor mulighet for at prisene kan øke mye utover vinteren.

Ved å følge med på ditt forbruk av varmtvann og sentralvarme vil du kunne både påvirke fakturaen kommer ved neste årsskifte og ikke minst bli mer bevisst på hvordan du bruker energi. Som vi har skrevet tidligere vil vi i utgangspunktet opprettholde det samme à kontobeløpet på "husleieblankettene" i 2011 som vi har hatt i 2010. Hvis det blir svært høye energipriser i det kommende året vil alle kanskje være tjent med at det månedlige beløpet økes så man slipper å ta hele påslaget i forbindelse med årsoppgjøret. Dette vil vi isåfall komme tilbake til.