Endret: 16 des 2016     Opprettet: 27 sep 2010

Elektro, kabel-tv, internett og telefoni

Elektro

Borettslaget deltar i OBOS sin innkjøpsordning for strøm. For tiden leveres strømmen av LOS. Strøminnkjøpet skjer ved en fellesleveranse og blir deretter fordelt/fakturert til den enkelte leilighet utfra registrert forbruk på el-måler i sikringskapet i oppgangene.

Ved inn- og utflytting er det viktig at selger og kjøper avleser strømmåleren i fellesskap og sender inn felles undertegnet flyttemelding til strømleverandøren LOS. Slik flyttemelding finnes på selskapets hjemmeside, www.lOS.no.

Leilighetenes strømmåler er plassert i eget skap i oppgangen utenfor leiligheten. På kursoversikten på innsiden av døra fremkommer det hvilken måler som hører til din leilighet. Nøkkel til dette skapet er en såkalt OLU-nøkkel. Denne ble utlevert ved innflytting. Ved tap av nøkkel kan ny anskaffes hos de fleste låsforretninger.

Leilighetenes sikringsskap er plassert i inneboden.

TV, radio, Internett og telefon

Det er installert antennekontakter for telefon, radio, TV og Internett i alle leilighetene. Borettslaget eier det lokale antenneanlegget med coaxkabler. Telefonlinjer og ASDL-linjer eies av Telenor. I boden i hver leilighet er det installert et koblingsskap for antenne-/telefonkabler. Hvis man ønsker flere kontakter for TV, Internett og telefon, kan det trekkes nye kabler fra dette skape i ferdig opplagte rør frem til det rommer man ønsker. I alle rom finnes en antenneboks og det er montert trekketråder fra koblingsskapet. Nye kabler/antennekontakter må bestilles hos Get og monteres av disse. De som ønsker signaler og tjenester fra Telenor må bestille dette derfra, Borettslaget har inngått avtale med Get om leveranse av basisabonnement for TV og telefon til alle leilighetene. Kostnadene for dette er inkludert i de månedlige driftsutgiftene. Det er opp til borettslaget å velge signalleverandør. Flere programmuligheter og Internett bestilles direkte hos Get.

Det er ikke anledning til å montere private parabol- eller radioantenner som er synlige over leilighetenes balkongrekkverk.