Endret: 16 des 2016     Opprettet: 10 jun 2010

Avfallshåndtering

Husholdningsavfall

Alt husholdningsavfall skal pakkes i tette plastposer som knytes igjen før de legges i avfallscontaineren i søppelrommet. Husk at frossen mat som legges i containeren må pakkes ekstra godt inn fordi det lett kan avgis væske når varene smelter og dette vil renne utover gulvet. Containerne tømmes 2 ganger pr. uke. Det henstilles til alle om å bidra til å holde orden søppelrommet.

Det er ikke tillatt å sette søppelposer utenfor sin inngangsdør før de fraktes til søppelrommet. Dette er til stor sjenense for naboer.

Papiravfall

Papir og kartong skal brettes sammen og legges i egne papircontainere. Husk å fjerne isopor og plast fra pappemballasjen før du legger den i papircontaineren. Papircontainerne tømmes hver 2. uke.

Uønsket reklame

skal ikke legges igjen ved inngangspartiet. Hvis du vil unngå reklame i egen postkasse bør du merke kassen med en oblat som kan fås på postkontoret.

Store gjenstander

Det er ikke anledning til sette inn gjenstander i søppelrommet utenfor søppelcontainerne eller i fellesarelene. De må fjernes av vaktmesteren som bringer dette til en fyllplass. Dette er svært kostbart og blir belastet alle andelshaverne via borettslagets budsjett. Det henstilles derfor til alle som registrerer hvem som plasserer slikt avfall om å ta kontakt med styret, slik at regningen kan belastes rette vedkommende. Hvis du ønsker å bli kvitt større gjenstander må dette fraktes til kommunens fyllplasser.

Kildesortering

De som ønsker å sortere sitt avfall bedre enn det som er mulig i borettslagets søppelrom, kan benytte seg av containerne foran COOP og Rema.

Spesialavfall

Spesialavfall kan leveres på Shell-stasjonen i Ensjøveien.