Endret: 16 des 2016     Opprettet: 15 jun 2010

Utearealene våre

Et av borettslagets store fortrinn er våre utearealer og det nære naboskap til Etterstad Kolonihage. Grønt, frodig og fredelig.

Av borettslagets samlede tomteareal på nesten 11 mål, er omtrent halvparten grøntarealer. Dette skal være til hygge og glede for alle borettslagets beboere, men det kan jo også være årsak til ergrelser. Mange kan ønske å bruke arealene på ulik måte. Det er plassert 4 sittegrupper, 5 sandkasser, husker og sklier med tanke på de minste barna. Noen synes kanskje at man skulle ha enda flere tilbud til barna og andre igjen synes det er mer enn nok.

Den største utfordringen er jo at flere av tilbudene er plassert tett foran leilighetene på bakkeplan. For å gi disse en rimelig avstand til det skjer på plenene, er det satt av et areal på 3 meter fra leilighetenes yttervegger som de har disposisjonsrett over. De hører fortsatt til fellesarealet og eies ikke av de enkelte leilighetene. For å skjerme disse ytterligere fra fellesarealene, er det laget regler for skjerming med busker og hekker. Vi ber uansett om at de som bruker utearealene tar hensyn til naboene. Støy og bråk fra sandkasser og lekeapparater rammer hele husfasaden og kan skape irritasjon. Barn og voksne må selvfølgeilig få leke på området, men man bør tenke på støynivået.

Husordensreglene tillater ikke fotballsparking eller sykling på borettslagets grøntarealer.

Vi henstiller igjen til alle som bruker grøntarealene til lek eller sosialt samvær, om å ta hensyn til naboene.