Endret: 16 des 2016     Opprettet: 27 sep 2010

Garasje og parkeringingsplasser - parkeringsregler

Det er kun tillatt for beboere i Borettslaget, med egne eller leide parkeringsplasser, å benytte garasjeanlegget. Det er kun tillatt å leie ut plasser til beboere i Vålen Borettslag. Utleie av parkeringsplasser avtales direkte mellom eier og leietaker. Ledige plasser kan bekjentgjøres på oppslagstavlene i hver oppgang eller på borettslagets hjemmeside.

Av hensyn til brannsikkerhet/brannbelastning kan det på hver plass kun parkeres kjørbare motorkjøretøy og sykler innenfor parkeringsplassens avgrensning. Utover dette er det kun tillatt å oppbevare egne bilhjul. Det er ikke anledning til å montere bolter eller annet festeutstyr som krever boring i betongen. Det er heller ikke tillatt å feste noe i rør eller bygningstekniske innstallasjoner. Hjul som hensettes i garasjen vil sannsynligvis ikke bli dekket av den enkeltes forsikring hvis de blir stjålet. Andre gjenstander som hensettes på garasjeplassen vil bli påtalt og må fjernes umiddelbart etter varsling fra styret.

I Biskop Jens Nilssøns gt. gjelder offentlige parkeringsbestemmelser. Store deler av gaten er åpen for parkering uten begrensninger. Vær oppmerksom på at deler av gaten er merket med Parkering forbudt. Det er også avsatt 2 plasser for bevegelseshemmede.

For borettslagets private område er det inngått avtale om parkeringskontroll med firma A1Security. De skal påse at parkeringsreglene blir overholdt til beste for alle. Vi minner om at motorsykler, scootere og mopeder også er motorkjøretøy og omfattes derfor av reglene. Les skiltene nøye.

På gjesteparkeringsplassen er det kun tillatt å parkere for gjester med gyldig parkeringskort, i inntil 3 døgn. Borettslagets beboere har anledning til å korttidsparkere der i inntil 1 time med gyldig parkeringskort.

Bebeoere som har biler registrert i sitt navn, men som disponeres av egne barn med annen bostedsadresse, kan få utstedt et særskilt parkeringskort som må brukes sammen med det ordinære gjesteparkeringskortet. De kan da parkere som ordinære gjester.

På plassene foran A-oppgangene er det forbudt å parkere for motorkjøretøyer. Det er imidlertid tillatt å stanse for av- og pålessing i inntil 20 min. Har man behov for å ha bil stående utover dette tidsrommet, f.eks. i forbindelse med flytting eller utførelse av arbeider i egen leilighet, kan man få utstedt spesiell parkeringstillatelse for et angitt tidsrom.

Spørsmål om parkering og utstedelse av ekstra parkeringstillatelse, rettes til styret. Regn min. 2 dager for levering av nytt parkeringskort.

Husk at mopeder og motorsykler er motorkjøretøy og må følge parkeringsreglene!