Endret: 16 des 2016     Opprettet: 28 sep 2010

Fellesarealer, ute og inne

Sikkerhet

Hovedinngangsdører skal alltid holdes låst. Det er ikke anledning til å slippe inn andre i oppgangen enn de som skal på besøk til din egen leilighet.

Navneskilt

Det er kun tillatt å benytte godkjente navneskilt på postkasser og ringeklokker. Disse bestilles hos R. Nygård AS, Bernt Ankers gt. 4, 0183 Oslo. Ved å opplyse om at skiltene skal brukes i Vålen Borettslag, vil du få riktig type. Ved utleie har utleier ansvar for at det anskaffes godkjente skilt til ny leietager.

Postkasseskiltet skiftes av den enkelte selv, men ringeklokkeskiltet må skiftets av vaktmester. Legg det nye ringeklokkeskiltet i postkassen ved garasjeporten og angi riktig oppgang for hvor skiltet skal skiftes og oppgi navnet som står på det skiltet som skal skiftes ut. Vaktmesteren vil gjøre dette ved første mulige anledning.

Det anbefales at navneskilt som settes på entredørene festes med dobbelsidig tape. Skader som oppstår på dører og veggflater ved fastskruing av navneskilt vil være andelseiers ansvar å utbedre.

Uadressert post/reklame

Det henstilles til alle om å ta meg seg postkassereklame og kaste det i sin egen søppelpose eller i søppelrommet. Det virker som mange synes det er greit å overlate problemet til andre, ved å legge det på toppen av postkassene eller slenge det på gulvet. Dette skaper irritasjon hos naboene og bør unngås. Hvis du ikke ønsker reklame bør du sette opp en merkelapp om dette på din postkasse. De er gratis og kan får på alle postkontorer.

Dørselgere/reklameutdeling

Det er ikke anledning til å slippe inn andre enn de som skal på besøk til deg selv. Folk som ringer på for komme inn å dele ut reklame, selge lodd eller annet skal avvises. Det er den enkelte andelseiers ansvar å ivareta sin egen og andres sikkerhet ved ikke å slippe inn bud, selgere eller ukjente som vil inn.

Heis-stans

Hvis du oppdager at heisen ikke virker ber vi om at dette meldes til styret snarest. Ved heis-stans med folk i heisen brukes alarmknappen til vaktsentralen. Knappen presse inn 2 ganger og holdes inne til det oppnås kontakt.

Rengjøring

Det utføres ukentlig renhold av trapper, heiser og fellesarealer. Er man uheldig og griser til i særlig grad, bes det om at den som har forårsaket dette fjerner det på eget initiativ.

Vaktmester

Oppslagstavle

Oppslagstavlen er kun ment for informasjon fra borettslaget til bebeoere. Reklameplakater og lignende vil bli fjernet umiddelbart.

Bilvask

Det er ikke tillatt å vaske biler, hjul etc. på borettslagets fellesarealer eller i garasjen.

Plener og vegetasjon

Det henstilles til alle om å ta godt vare på våre grøntarealer slik at skader på blomster, busker og trær unngås. Det er montert automatisk vanningsanlegg i bakken som vanner hele grøntarealet automatisk på nattestider. Det er viktig at dysene ikke skades og det kreves aktsomhet ved evnt. graving og planting.

Utemøbler

Utemøbler er til fri avbenyttelse for borettslagets beboere. Det er ikke anledning til å benytte engangsgriller på utearealene. Husordenereglenes bestemmelser om støy gjelder også utearealene. Ta hensyn til naboene.

Røykeforbud i alle fellesområder

Det gjelder i trappeganger, heiser, bodområde og i garasjen. Det er ikke tillatt å kaste sigarettstumper eller snuspakker på fellesområdene, hverken ute eller inne. Særlig fra balkongene er dette viktig å unngå. Husk at røyking på balkonger og terrasser kan være sjenerende for naboene.