Endret: 16 des 2016     Opprettet: 15 jun 2010

Glasskjerming

Kun en leverandør kan benyttes!

Glassskjermning mot vær og vind er et stort inngrep i fasadenes arkitektoniske uttrykk og krever godkjenning av Plan- og bygningsetaten. Brudd på godkjente tegninger kan medføre reaksjoner fra bygningsmyndighetene og den enkelte andelseier vil ha ansvar for at skjermingstiltakene er i tråd vedtatt regler.

Rekkverket kan kun skjermes med klart glass/acryl.

Ved glasskjerming fra rekkverket og opp til taket er kun anledning til å benytte godkjent løsning som leveres av Lumon AS, tlf.6393 5230.