Endret: 13 des 2016     Opprettet: 29 aug 2010

Har du lyst til å bli med i styret?

Muligheten er åpen en gang i året på Generalforsamlingen. Valgkomiteen er glad for henvendelser fra beboere som har lyst til å være med på å drifte vårt boligselskap.

Du kan se nærmere på hva som vil være styremedlemmers og styreleders ansvar. Borettslaget har etterhvert kommet seg gjennom "barndomstiden" og er nå inne i en ordinær driftssituasjon. Det er viktig for alle andelseierene at bygningene og utearealene vedlikeholdes slik at at verdiene våre ikke forringes. Dette vil være en viktig oppgave for styret. Her kan du bidra med kompetanse og/eller engasjement.

Så langt har det blitt innkalt til styremøte en gang pr.mnd. For møtedeltagelse og aktivitet mellom møtene får styremedlemmene for tiden et honorar på kr. 16.000,-, nestleder får kr. 32.000,- og styreleder får kr. 80.000,- pr.år. Det er Generalforsamlingen som fastsetter det samlede styrehonoraret og styret selv fordeler dette. Fordelingsnøkkelen er lik det som er vanligst i OBOS borettslag.

Du trenger ikke ha erfaring fra tidligere styrearbeid eller spesielle kunnskaper, men ha mulighet for å bruke litt av fritiden din for å bidra til fellesskapets beste. Velkommen skal du være!