Endret: 13 des 2016     Opprettet: 15 jun 2010

Arbeidsoppgaver for styremedlemmer

For tiden er styrets arbeidsoppgaver fordelt på følgende måte:

Styreleder

Overordnet ansvar for borettslagets daglige drift. Økonomistyring, anvisning av fakturaer, utarbeide budsjettforslag, følge opp økonomirapporter. Lede vedlikeholdsprosjekter. Kontakt med utbygger og entrepenør, kontakt med forvaltningskonsulent. Besvare henvendelser til borettslaget pr. post, e-mail, sms og tlf. Sørge for innkjøp/anskaffelser, prisforespørsler. Redaktøransvar for hjemmeside, beboerbrev/rundskriv. Utarbeide driftsveiledninger. Oppfølging av vedlikeholdsplaner. Kontakt med leverandører, møte i Etterstad Vel, innkalle til styremøter/generalforsamling, forberede styremøter/generalforsamling, skrive/ formidle klager. Holde styret løpende orientert om borettslagets drift. Delegere oppgaver etter avtale med styremedlemmene.

Nestleder

Bistå styreleder med daglige driftsoppgaver ( se over), utføre oppgaver som styremedlem (se under). Attestere fakturaer, følge opp reklamasjonssaker elektro, følge opp enøk-satsing, følge opp vedlikeholdsplan, utstede parkeringstillatelser.

Styremedlem 1 Ansvar for nr. 13.

Ta del i løpende styrearbeid og utføre tildelte oppgaver. Ukentlig tilsyn av begge trappe-rom, fra garasjeinngang til toppetasje. Kontrollere vaktmester- og renhold; lamper/lys, renhold, postkasser (fjerne klistrelapper og tusjskriverier), rydde oppslagstavle, skader, utearealer rundt bygget, buskrabatter og søppelrom. Kontrollere brannvarslingsanlegg. Dele ut rundskriv. Tilsyn med gjesteparkeringsplass. Rapportere avvik til styreleder/ nestleder.

Styremedlem 2 Ansvar for nr. 15.

Ta del i løpende styrearbeid og utføre tildelte oppgaver. Ukentlig tilsyn av begge trappe-rom, fra garasjeinngang/bodinngang til toppetasje. Kontrollere vaktmester og renhold; lamper/lys, renhold, postkasser (fjerne klistrelapper og tusjskriverier), rydde oppslags-tavle, skader, utearealer rundt bygget, buskrabatter og søppelrom. Kontrollere brann-varslingsanlegg. Dele ut rundskriv. Tilsyn med felles bodområde 13/15 og teknisk rom. Rapportere avvik til styreleder/nestleder.

Styremedlem 3 Ansvar for nr. 17.

Ta del i løpende styrearbeid og utføre tildelte oppgaver. Ukentlig tilsyn av begge trappe-rom, fra underetasje til toppetasje. Kontrollere vaktmester og renhold; lamper/lys, ren-hold, postkasser (fjerne klistrelapper og tusjskriverier), rydde oppslagstavle, skader, utearealer rundt bygget, buskrabatter og søppelrom. Kontrollere brannvarslingsanlegg. Dele ut rundskriv. Tilsyn med bodområdene og trappehus til garasjen. Rapportere avvik til styreleder/nestleder og dele ut rundskriv.

Styremedlem 4 Ansvar for nr. 19.

Ta del i løpende styrearbeid og utføre tildelte oppgaver. Ukentlig tilsyn av begge trappe-rom, fra underetasje til toppetasje. Kontrollere vaktmester og renhold; lamper/lys, ren-hold, postkasser (fjerne klistrelapper og tusjskriverier), rydde oppslagstavle, skader, utearealer rundt bygget, buskrabatter og søppelrom. Kontrollere brannvarslingsanlegg. Dele ut rundskriv. Tilsyn med bodområdene og øvre fløy i garasjeanlegg og garasjeport. Rapportere avvik til styreleder/nestleder.

Ethvert styre kan endre denne arbeidsfordelingen ved en flertallavgjørelse.